Bình Thuận cho phép tàu nước ngoài có thuyền viên mắc COVID-19 cập cảng

CDC Bình Thuân đề nghị không tiếp nhận tàu Pareast Honesty. Ảnh: H Kuehl/ Marinetraffic.com
CDC Bình Thuân đề nghị không tiếp nhận tàu Pareast Honesty. Ảnh: H Kuehl/ Marinetraffic.com
CDC Bình Thuân đề nghị không tiếp nhận tàu Pareast Honesty. Ảnh: H Kuehl/ Marinetraffic.com
Lên top