Từ 5.7, người từ vùng có dịch đến Bình Thuận phải âm tính với COVID-19

Bình Thuận yêu cầu người từ vùng có dịch về, đến phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Ng.L..
Bình Thuận yêu cầu người từ vùng có dịch về, đến phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Ng.L..
Bình Thuận yêu cầu người từ vùng có dịch về, đến phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Ng.L..
Lên top