Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại từ ngày 8.7

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại vào ngày 8.7. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại vào ngày 8.7. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại vào ngày 8.7. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top