Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch Bình Thuận chỉ đạo xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Chủ tịch Bình Thuận chỉ đạo xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Chủ tịch Bình Thuận chỉ đạo xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top