Bình Thuận không tiếp nhận người đến từ nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16

Lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương tại chợ La Gi. Ảnh: Ng.L.
Lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương tại chợ La Gi. Ảnh: Ng.L.
Lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương tại chợ La Gi. Ảnh: Ng.L.
Lên top