90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện chiều 21.2

90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện trong chiều 21.2. Ảnh Thủy Nguyên
90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện trong chiều 21.2. Ảnh Thủy Nguyên
90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện trong chiều 21.2. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top