Hải Dương: Xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm cách ly y tế

Lực lượng chức năng xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)
Lực lượng chức năng xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)
Lực lượng chức năng xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)
Lên top