Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu nữ bệnh nhân suýt chết vì… nặn mụn