Xế hộp 4 tỉ đồng của Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng" có gì đặc biệt?

Xế hộp 4 tỉ của Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng". Ảnh: NSCC
Xế hộp 4 tỉ của Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng". Ảnh: NSCC
Xế hộp 4 tỉ của Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng". Ảnh: NSCC
Lên top