Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh nói về tranh cãi của phim Tình yêu và tham vọng

Cả 2 nghệ sĩ đều lên tiếng về vai Linh của Diễm My 9x trong phim. Ảnh: Cắt phim
Cả 2 nghệ sĩ đều lên tiếng về vai Linh của Diễm My 9x trong phim. Ảnh: Cắt phim
Cả 2 nghệ sĩ đều lên tiếng về vai Linh của Diễm My 9x trong phim. Ảnh: Cắt phim
Lên top