3 nữ chính Cát đỏ, Tình yêu và tham vọng, Lựa chọn số phận đã tròn vai?

3 nữ chính Tình yêu và tham vọng, Cát đỏ và Lựa chọn số phận đảm nhận vai diễn có nét tính cách khác biệt. Ảnh: Cắt từ phim
3 nữ chính Tình yêu và tham vọng, Cát đỏ và Lựa chọn số phận đảm nhận vai diễn có nét tính cách khác biệt. Ảnh: Cắt từ phim
3 nữ chính Tình yêu và tham vọng, Cát đỏ và Lựa chọn số phận đảm nhận vai diễn có nét tính cách khác biệt. Ảnh: Cắt từ phim
Lên top