Tiết lộ vị trí ngồi “nguy hiểm” nhất trên ôtô

Tuỳ vào thiết kế, vị trí ngồi của mỗi dòng xe mà khi xảy ra tai nạn sẽ quyết định đến mức độ tổn thương của người ngồi bên trong. Ảnh ST.
Tuỳ vào thiết kế, vị trí ngồi của mỗi dòng xe mà khi xảy ra tai nạn sẽ quyết định đến mức độ tổn thương của người ngồi bên trong. Ảnh ST.
Tuỳ vào thiết kế, vị trí ngồi của mỗi dòng xe mà khi xảy ra tai nạn sẽ quyết định đến mức độ tổn thương của người ngồi bên trong. Ảnh ST.
Lên top