7 căn bệnh nghề nghiệp mà 90% "bác tài" đều mắc phải

Việc lái xe trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị mệt mỏi, sức khoẻ ngày càng suy giảm nếu không biết cách phòng chống. Ảnh BD.
Việc lái xe trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị mệt mỏi, sức khoẻ ngày càng suy giảm nếu không biết cách phòng chống. Ảnh BD.
Việc lái xe trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị mệt mỏi, sức khoẻ ngày càng suy giảm nếu không biết cách phòng chống. Ảnh BD.
Lên top