Thu phí khí thải 16 triệu đồng/xe dưới 7 chỗ, chỉ là hiểu lầm!