Xuất hiện bão mạnh cấp 8 gần Biển Đông

Vị trí và hướng di chuyển của bão PAKHAR (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão PAKHAR (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão PAKHAR (Ảnh: NCHMF).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top