Xe tải gặp nạn, hàng chục thùng bia đổ tràn xuống đường

Hàng chục thùng bia trên xe rơi xuống đường
Hàng chục thùng bia trên xe rơi xuống đường