Tai nạn giao thông, một thượng úy công an tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.