Xác định nguyên nhân vụ cháy chợ Đề Thám ở Thái Bình

Ngọn lửa được xác định bùng phát từ kiot 14 của bà Lại Thị Huê, sau đó lan sang các quầy bên cạnh. Ảnh KL
Ngọn lửa được xác định bùng phát từ kiot 14 của bà Lại Thị Huê, sau đó lan sang các quầy bên cạnh. Ảnh KL
Ngọn lửa được xác định bùng phát từ kiot 14 của bà Lại Thị Huê, sau đó lan sang các quầy bên cạnh. Ảnh KL
Lên top