Vụ “Dự án trồng mắc-ca: Giao đất và đền bù... trên giấy”: Thanh tra kết luận 5 sai phạm

Hàng trăm con trâu bò được người dân sở tại lùa vào vườn mắc-ca để gây "áp lực"... Ảnh: PV
Hàng trăm con trâu bò được người dân sở tại lùa vào vườn mắc-ca để gây "áp lực"... Ảnh: PV
Hàng trăm con trâu bò được người dân sở tại lùa vào vườn mắc-ca để gây "áp lực"... Ảnh: PV