Vụ đổ trộm 16.000 m3 đất xuống vịnh Bái Tử Long: Sẽ xem xét xử lý cán bộ

Vị trí Công ty CP Đầu tư xây dựng Đô thị Phương Đông đổ trộm đất đá xuống vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vị trí Công ty CP Đầu tư xây dựng Đô thị Phương Đông đổ trộm đất đá xuống vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vị trí Công ty CP Đầu tư xây dựng Đô thị Phương Đông đổ trộm đất đá xuống vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top