Hàng trăm người mẫu trình diễn áo dài bên bờ vịnh Bái Tử Long

Hàng trăm người mẫu biểu diễn áo dài bên bờ vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm người mẫu biểu diễn áo dài bên bờ vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm người mẫu biểu diễn áo dài bên bờ vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top