Vì sao vẫn có nhiều người ủng hộ các hình phạt của trường Lương Thế Vinh?

Việc dùng đòn roi, trừng phạt trong giáo dục là trái với Công ước về quyền trẻ em và luật pháp Việt Nam. Ảnh: BigSchool
Việc dùng đòn roi, trừng phạt trong giáo dục là trái với Công ước về quyền trẻ em và luật pháp Việt Nam. Ảnh: BigSchool
Việc dùng đòn roi, trừng phạt trong giáo dục là trái với Công ước về quyền trẻ em và luật pháp Việt Nam. Ảnh: BigSchool
Lên top