Trường Lương Thế Vinh giáo dục nghiêm khắc: Giáo viên phương Tây phạt học sinh như thế nào?

Việc dùng đòn roi, trừng phạt để giáo dục không được khuyến khích ở các nước phương Tây. Ảnh: BigSchool
Việc dùng đòn roi, trừng phạt để giáo dục không được khuyến khích ở các nước phương Tây. Ảnh: BigSchool
Việc dùng đòn roi, trừng phạt để giáo dục không được khuyến khích ở các nước phương Tây. Ảnh: BigSchool
Lên top