Vì sao TT-Huế tạm dừng tuyển dụng viên chức?

Trong lần tạm dừng tuyển dụng này, ngành giáo dục và y tế tại TT-Huế sẽ có hướng dẫn riêng.
Trong lần tạm dừng tuyển dụng này, ngành giáo dục và y tế tại TT-Huế sẽ có hướng dẫn riêng.
Trong lần tạm dừng tuyển dụng này, ngành giáo dục và y tế tại TT-Huế sẽ có hướng dẫn riêng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM