TPHCM chi 380 tỉ đồng động viên hơn 1.000 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

TPHCM tinh giản biên chế, sắp xếp lại cán bộ để bộ máy hoạt động hiệu quả khi thực hiện cơ chế đặc thù.  Ảnh: T.L
TPHCM tinh giản biên chế, sắp xếp lại cán bộ để bộ máy hoạt động hiệu quả khi thực hiện cơ chế đặc thù. Ảnh: T.L