Viên chức bị khiển trách có được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ?

NLĐ được nghỉ 12,14,16 ngày phép/năm tuỳ điều kiện làm việc. Ảnh: Nam Dương
NLĐ được nghỉ 12,14,16 ngày phép/năm tuỳ điều kiện làm việc. Ảnh: Nam Dương
NLĐ được nghỉ 12,14,16 ngày phép/năm tuỳ điều kiện làm việc. Ảnh: Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top