Vận động kinh phí trên 52 tỉ đồng lo Tết cho người dân

TP.Đà Nẵng vận động kinh phí lo Tết cho người dân. Ảnh: Thuỳ Trang
TP.Đà Nẵng vận động kinh phí lo Tết cho người dân. Ảnh: Thuỳ Trang
TP.Đà Nẵng vận động kinh phí lo Tết cho người dân. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top