Ưu tiên biên chế cho trí thức trẻ về xã nghèo

Các trí thức trẻ phát biểu, đề xuất về đầu ra khi kết thúc dự án. Ảnh: Thuỳ Linh (Nguồn: Tiền Phong)
Các trí thức trẻ phát biểu, đề xuất về đầu ra khi kết thúc dự án. Ảnh: Thuỳ Linh (Nguồn: Tiền Phong)
Các trí thức trẻ phát biểu, đề xuất về đầu ra khi kết thúc dự án. Ảnh: Thuỳ Linh (Nguồn: Tiền Phong)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top