“Từ nay tôi không còn sợ mưa gió, ngập lụt…”

Ông Nguyễn Văn Hợp (trái ảnh) chia sẻ niềm vui nhà mới với cựu binh Phan Văn Khương.
Ông Nguyễn Văn Hợp (trái ảnh) chia sẻ niềm vui nhà mới với cựu binh Phan Văn Khương.
Ông Nguyễn Văn Hợp (trái ảnh) chia sẻ niềm vui nhà mới với cựu binh Phan Văn Khương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM