Từ 28.10, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách đi Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Hải Phòng nối lại vận tải hành khách đi/đến Thanh Hoá, Hà Tĩnh. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng nối lại vận tải hành khách đi/đến Thanh Hoá, Hà Tĩnh. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng nối lại vận tải hành khách đi/đến Thanh Hoá, Hà Tĩnh. Ảnh Mai Dung
Lên top