Hải Phòng mở lại taxi, xe du lịch liên tỉnh đi/đến vùng xanh, vùng vàng

Hải Phòng nối lại vận tải hành khách đi nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng nối lại vận tải hành khách đi nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng nối lại vận tải hành khách đi nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Mai Dung
Lên top