Từ 23.10, Hải Dương cho phép xe khách liên tỉnh đi/đến 11 địa phương

Hải Dương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh đi 11 địa phương. Ảnh minh hoạ CTV
Hải Dương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh đi 11 địa phương. Ảnh minh hoạ CTV
Hải Dương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh đi 11 địa phương. Ảnh minh hoạ CTV
Lên top