Truyền bá "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng: "Nhà chùa làm rất kín, khó phát hiện"

Lên top