Vụ "thỉnh vong báo oán": Vì sao website chùa Ba Vàng "biến mất"?

Website chính thức của chùa Ba Vàng hiện thông báo nâng cấp. Ảnh: Chụp màn hình
Website chính thức của chùa Ba Vàng hiện thông báo nâng cấp. Ảnh: Chụp màn hình
Website chính thức của chùa Ba Vàng hiện thông báo nâng cấp. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top