Bộ Công an trả lời về “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua.
Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua.
Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top