Truyền bá "vong báo oán" ở Ba Vàng là trục lợi tâm linh đáng lên án

Hoạt động "truyền vong báo oán" được nhóm PV Lao Động ghi lại tại chùa Ba Vàng.
Hoạt động "truyền vong báo oán" được nhóm PV Lao Động ghi lại tại chùa Ba Vàng.
Hoạt động "truyền vong báo oán" được nhóm PV Lao Động ghi lại tại chùa Ba Vàng.
Lên top