Trưởng ban tổ chức huyện nghèo dán thông báo “không tiếp khách đến chúc Tết”