Trưởng Ban cơ yếu Chính phủ hưởng bậc lương hệ số bao nhiêu từ hôm nay?

Những hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ, Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Những hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ, Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Những hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ, Hải Phòng. Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top