Từ 1.12, cấm làm bãi đỗ xe dưới gầm cầu

Tại Hà Nội, nhiều gầm cầu vượt đang được sử dụng làm bãi đỗ xe. Ảnh IT
Tại Hà Nội, nhiều gầm cầu vượt đang được sử dụng làm bãi đỗ xe. Ảnh IT