Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi có dễ?

Hạn chế rượu bia là đúng nhưng việc thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn 
(ảnh: dennisheppner.com).
Hạn chế rượu bia là đúng nhưng việc thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn (ảnh: dennisheppner.com).