Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi có dễ?

Hạn chế rượu bia là đúng nhưng việc thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn 
(ảnh: dennisheppner.com).
Hạn chế rượu bia là đúng nhưng việc thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn (ảnh: dennisheppner.com).