Trung tâm trẻ mồ côi Đà Nẵng lý giải việc cho trẻ về nhà phòng dịch

Gần 50 trẻ tại Trung tâm Hoa Mai Đà Nẵng đã quay trở lại trung tâm. Ảnh: VQ
Gần 50 trẻ tại Trung tâm Hoa Mai Đà Nẵng đã quay trở lại trung tâm. Ảnh: VQ
Gần 50 trẻ tại Trung tâm Hoa Mai Đà Nẵng đã quay trở lại trung tâm. Ảnh: VQ
Lên top