Lãnh đạo Đà Nẵng thăm trẻ mồ côi, động viên chiến sĩ trực giao thừa

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm các em nhỏ mồ côi
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm các em nhỏ mồ côi
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm các em nhỏ mồ côi
Lên top