Thầy giáo Tây đẹp trai "ship" sách, tiết kiệm từng đồng để giúp trẻ mồ côi

Buổi sáng cuối tuần của “shipper” Alfred Meza, người sáng lập Dự án LoHi. Ảnh: B.T
Buổi sáng cuối tuần của “shipper” Alfred Meza, người sáng lập Dự án LoHi. Ảnh: B.T
Buổi sáng cuối tuần của “shipper” Alfred Meza, người sáng lập Dự án LoHi. Ảnh: B.T
Lên top