Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 nhập thất tịnh tu: Đây không phải là hình phạt

Chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Lên top