Hoàn tất kiểm đếm, niêm phong 883 hũ tro cốt tại Chùa Kỳ Quang 2

Người dân tụ tập trước lối đi xuống hầm để tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Người dân tụ tập trước lối đi xuống hầm để tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Người dân tụ tập trước lối đi xuống hầm để tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Lên top