Chùa Kỳ Quang 2: 3 ngày tìm kiếm, nhận dạng được 363 hũ tro cốt

Sau 3 ngày thực hiện nhận dạng tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, đã có 363 hũ tro cốt được người thân nhận dạng thành công. Ảnh: Anh Tú
Sau 3 ngày thực hiện nhận dạng tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, đã có 363 hũ tro cốt được người thân nhận dạng thành công. Ảnh: Anh Tú
Sau 3 ngày thực hiện nhận dạng tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, đã có 363 hũ tro cốt được người thân nhận dạng thành công. Ảnh: Anh Tú
Lên top