Hũ tro cốt mất di ảnh, trụ trì chùa Kỳ Quang 2: "Tôi xin chịu trách nhiệm"

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu – trụ trì nhà chùa Kỳ Quang 2 đang xem xét sự việc. Ảnh: Hữu Huy
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu – trụ trì nhà chùa Kỳ Quang 2 đang xem xét sự việc. Ảnh: Hữu Huy
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu – trụ trì nhà chùa Kỳ Quang 2 đang xem xét sự việc. Ảnh: Hữu Huy
Lên top