Triều cường cao nhất trong 20 năm khiến Sài Gòn ngập "te tua"

Triều cường dâng cao gây ngập đường Trần Xuân Soạn, quận 7 không biết đâu là đường, đâu là sông.  Ảnh: M.Q
Triều cường dâng cao gây ngập đường Trần Xuân Soạn, quận 7 không biết đâu là đường, đâu là sông. Ảnh: M.Q
Triều cường dâng cao gây ngập đường Trần Xuân Soạn, quận 7 không biết đâu là đường, đâu là sông. Ảnh: M.Q
Lên top