TPHCM thừa nhận có bất hợp lý trong cấp phép thực phẩm

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo phối hợp chặt chẽ khâu quản lý, không để tình trạng mất ATTP xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo phối hợp chặt chẽ khâu quản lý, không để tình trạng mất ATTP xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo phối hợp chặt chẽ khâu quản lý, không để tình trạng mất ATTP xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM