Báo động thức ăn bẩn lọt vào trường học

Đoàn kiểm tra phát hiện thịt chảy mủ tại một trường học ở Hà Nội. Ảnh: A.C
Đoàn kiểm tra phát hiện thịt chảy mủ tại một trường học ở Hà Nội. Ảnh: A.C